Hem MEDLEMSFÖRETAG STYRELSEN KONTAKT
MEDLEM AV ESU-UFE.ORGANISATION

esu-logo.png

STF-Sveriges Tivoliägareförening

 

Sveriges Tivoliägareförening stiftades 1922 och föreningens ändamål är att upprätthålla och främja vårt yrkes anseende i såväl socialt som ekonomiskt avseende.

Föreningen skall bistå medlem som blivit hindrad i utövningen av sitt yrke. Beslut om bistånd fattas av styrelsen. Föreningen är en opolitisk intresseförening och tar inte ställning i politiska frågor.

Sveriges Tivoliägareförening är medlem av esu-ufe.organisation.

Föreningen samarbetar med STIM-SAMI och har ingått ett avtal med dem för våra medlemmars räkning.

Föreningen är remissinstans för våra medlemmar gentemot Sveriges Riksstad.

Nyhetsflöde

2017-03-05

2017-02-28 Skrivelse Kulturrådet

2017-02-14 Nyhetsbrev 5

2017-02-14 Försäkringar i Norge!

2017-02-09 Skrivelser till kommuner!

2017-02-03 Elsäkerhet!

2017-02-03 Hoppborgssäkerhet!

2017-02-03 Protokoll Vårmötet.

2017-02-01 Behörighetsreformen!

2017-02-01 Elsäkerhetslagen!

2017-01-13 Skrivelse gällande höjt insatsvärde!

2017-01-13 Årsmötes protokoll

2016-12-08 Informationsmöte medlemmar!

Vi har planerat ett informationsmöte

den 16 januari 2017.

2016-12-08 Nyhetsbrev!

2016-10-29 Norska regler om besiktningar

2016-10-20 Interima valberedning

Styrelsens interima valberedning inför val av ny styrelse för kommande verksamhetsår 2017

2016-10-13 Kallelse till Årsmöte

2016-10-13 Inbjudan till Årsmöte

2016-06-21 Till Er som hyr ut hoppborgar!

2016-06-09 Hedersmedlem har lämnat oss!

2016-04-27 Norges förslag om besiktning av Tivolianordningar!

2016-04-24 Spel licens utredningen

2016-03-03 Tomers Årsmöte

2016-01-30 Updaterad Matrikel!

Updaterad Matrikel 2016

2015-12-08 Kassaregister!

Skatteverket föreskrifter om undantag.

2015-12-02 Protokoll!

Protokoll Styrelsemötet 2/11-15

2015-11-24 Barbro Hägg

Tack för 50-års Medlemskap

2015-11-24 Finansdepartementet!

Läs och begrunda

 

2015-10-03 Information ESU!

Informationen Europäische Schausteller-Union - Information European Showmen's Union

2015-09-22 Kallelse Årsmöte!

2015-08-17 ESU-Information!

2015-06-13 Europiska showmen Förbundet!

Summermeeting i skottland

2015-01-26 Information Riskpolisstyrelsen!

Översänt info från Barbro Hägg

2015-01-25 YFB!

2015-01-25 ESU!

Calls for exceptions for showmen

2015-01-25 EU-direktiv

2015-01-21 ESU!

Information ESU

2014-11-28 Stim!

Från och med 1 Januari 2015 gäller nya villkor för din stimlicensen.

2014-11-03 Årsmötes Protokoll!

Stockholm årsmöte

2014-09-25 Kallelse 2014!

Kallelse 2014 med svarsfrist.

2014-08-13 Möte Kassaregister!

Möte i Stockholm gällande Kassaregister.

2014-07-02 Möte om Elsäkerhet!

2014-06-11 Kassaregisterkravet!

2014-06-11 Skatteverkets ställningstagande!

Elsäkerhet

2014-06-11 Elsäkerhetsverket backar!

2014-05-12 Kassaregister utomhus!

Skrivelser från Tomer

2014-05-05 Tomers Extramöte!

Jönköping 6/5

2014-04-30 Barbro Hägg

Synpunkter från Ordförande & Sekreterare

2014-04-30 Svar Skatteverket

Svar från Conny Svensson om anstånd "Kassaregister"

2014-04-28

Förtydligande om Kassaregister utomhus

2014-03-10 Årsmöte för European Fair Ladies

Möte för europeiska kvinnor entreprenörer i nöjesbranschen

2014-01-11 TOMERs Årstämma i Dublin

Vad händer med den nya besiktningsordningen

2013-12-10 ESU

Inbjudan till  ESU Konferans

2013-11-15 Fordonsförsäkrings avtal

Presentation med förslag om samlingsavtal

2013-11-15 Presentation

En presentation av oss som fristående försäkringskonsulter

2013-11-08 Kassaregister utländska företagare

Svar på frågan 2013/14:80 Krav på kassaregister hos utländska företag.

 

2013-11-08 Tomers yttrande till SKV

Remissvar på Skatteverkets förslag

 

2013-11-06 Skrivelser "synpunkter inom 12 tim"

Skatteverkets förslag till föreskrifter o.s.v.

 

Arkiv

Länkar

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss