Kontakt

Sveriges

Tivoliägareförening

 
 
 
 

Styrelse

Sveriges Tivoliägareförening 2019Ordförande

Pierre Heramb


Vice Ordförande

Richard Berglund


Sekreterare

Ann-Sofie Persson


Vice sekreterare

Mats Eriksson


Kassör

Helena Schicht


Ledamöter

Bo Ardin

Calle Karsson


Suppleanter

Jonny Berglund

Linda Andreasson


Linda Andreasson, Helena Schicht, Mats Eriksson,

Ann-Sofie Persson, Jonny Berglund, Calle Karlsson.

Sittande: Richard Berglund och Pierre Heramb

Skicka gärna ett meddelande till oss!