Kontakt

Sveriges

Tivoliägareförening

 
 
 
 

Styrelse

Sveriges Tivoliägareförening 2019

 

 

Ordförande

Pierre Heramb

 

Vice Ordförande

Richard Berglund

 

Sekreterare

Ann-Sofie Persson

 

Vice sekreterare

Mats Eriksson

 

Kassör

Helena Schicht

 

Ledamöter

Bo Ardin

Calle Karsson

 

Suppleanter

Jonny Berglund

Linda Andreasson

 

Linda Andreasson, Helena Schicht, Mats Eriksson,

Ann-Sofie Persson, Jonny Berglund, Calle Karlsson.

Sittande: Richard Berglund och Pierre Heramb

Skicka gärna ett meddelande till oss!