Hem

Sveriges

Tivoliägareförening


STF-Sveriges Tivoliägareförening


 

Sveriges Tivoliägareförening stiftades 1922 och föreningens ändamål är att upprätthålla och

främja vårt yrkes anseende i såväl socialt som ekonomiskt avseende.

Föreningen skall bistå medlem som blivit hindrad i utövningen av sitt yrke.

Beslut om bistånd fattas av styrelsen. Föreningen är en opolitisk intresseförening och tar inte ställning i politiska frågor.

Sveriges Tivoliägareförening är medlem av esu-ufe.organisation.

Föreningen samarbetar med STIM-SAMI och har ingått ett avtal med dem för våra medlemmars räkning.

Föreningen är remissinstans för våra medlemmar gentemot Sveriges Riksdag.

Sveriges Tivoliägareförening - Box 429 - 631 06 ESKILSTUNA