Kontakt

Sveriges

Tivoliägareförening

 
 
 
 
 

Styrelse

Sveriges Tivoliägareförening 2019Ordförande

Pierre Heramb


Vice Ordförande

Richard Berglund


Sekreterare

Calle Petrovic


Vice sekreterare

Mats Eriksson


Kassör

Helena Schicht


Ledamöter

Bo Ardin

Jonny Berglund


Suppleanter

André Therkildsson

Tony Andreasson


Linda Andreasson, Helena Schicht, Mats Eriksson,

Ann-Sofie Persson, Jonny Berglund, Calle Karlsson.

Sittande: Richard Berglund och Pierre Heramb

Skicka gärna ett meddelande till oss!