Om oss

OM OSS

STF - Sveriges Tivoliägareförening


Sveriges Tivoliägareförening stiftades 1922 och föreningens ändamål är att upprätthålla och främja vårt yrkes anseende i såväl socialt som ekonomiskt avseende.

Föreningen skall bistå medlem som blivit hindrad i utövningen av sitt yrke. Beslut om bistånd fattas av styrelsen. Föreningen är en opolitisk intresseförening och tar inte ställning i politiska frågor.

Sveriges Tivoliägareförening är medlem av esu-ufe.organisation.

Föreningen samarbetar med STIM-SAMI och har ingått ett avtal med dem för våra medlemmars räkning.

Föreningen är remissinstans för våra medlemmar gentemot Sveriges Riksdag.

STYRELSE

Ordförande

Pierre Heramb

 

Vice Ordförande

Richard Berglund

 

Sekreterare

Calle Petrovic

 

Vice sekreterare

Mats Eriksson

 

Kassör

Helena Schicht

 

Ledamöter

Bo Ardin

Jonny Berglund

 

Suppleanter

André Therkildsson

Tony Andreasson


Linda Andreasson, Helena Schicht, Mats Eriksson, Ann-Sofie Persson, Jonny Berglund, Calle Karlsson. Sittande: Richard Berglund och Pierre Heramb