SVERIGES TIVOLIÄGAREFÖRENING
Om Oss Sveriges Tivoliägare Förening stiftades 1922 och föreningens ändamål är att upprätthålla och främja vårt yrkes anseende i såväl socialt som ekonomiskt avseende. Föreningen skall bistå medlem som blivit hindrad i utövningen av sitt yrke. Beslut om bistånd fattas av styrelsen. Föreningen är en opolitisk intresseförening och tar inte ställning i politiska frågor Sveriges Tivoliägareförening är medlem av esu- ufe.organisation. Föreningen samarbetar med STIM-SAMI och har ingått ett avtal med dem för våra medlemmars räkning. Föreningen är remissinstans för våra medlemmar gentemot Sveriges Riksdag.
SVERIGES TIVOLIÄGAREFÖRENING
SVERIGES TIVOLIÄGAREFÖRENING
Om Oss Sveriges Tivoliägare Förening stiftades 1922 och föreningens ändamål är att upprätthålla och främja vårt yrkes anseende i såväl socialt som ekonomiskt avseende. Föreningen skall bistå medlem som blivit hindrad i utövningen av sitt yrke. Beslut om bistånd fattas av styrelsen. Föreningen är en opolitisk intresseförening och tar inte ställning i politiska frågor Sveriges Tivoliägareförening är medlem av esu-ufe.organisation. Föreningen samarbetar med STIM-SAMI och har ingått ett avtal med dem för våra medlemmars räkning. Föreningen är remissinstans för våra medlemmar gentemot Sveriges Riksdag.